Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W terapii ręki skupiamy się głowie na obręczy barkowej i kończynach górnych. Naszym głównym celem jest poprawa  zdolności manualnych dziecka, a co za tym idzie poprawa ruchów precyzyjnych ręki. Za cel szczegółowy stawiamy sobie normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń, terapia opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej rąk (lub obniżaniu wzmożonego napięcia), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych stosując metody integracji sensorycznej), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Dla dzieci:

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
  • z nieczytelnym pismem
  • z bólem rąk podczas pisania

Terapię ZAWSZE poprzedza diagnoza terapeutyczna, którą rodzic otrzymuje na papierze.