Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gabinet Integracji Sensorycznej przy ul. Przemysłowej 27 działa od roku 2016. Prowadzony był przez mgr Natalię Kołat- Wawrzynowicz. Dodatkowo odbywały się tam zajęcia z Multi- Sensoryki. Od roku 2018 dołączyła do niej mgr Paulina Kinastowska. Obecnie gabinet świadczy bogatą gamę usług: integrację sensoryczną, terapię pedagogiczną, terapię ręki, masaż Shantala, sensoplastykę, terapię ruchową metodą Weroniki Sherborn, terapię NDT Bobath.

W swojej pracy stawiamy na wielozmysłowe działanie. Wprowadzamy elementy kinezjologii edukacyjnej, neurodydaktyki, rehabilitacji ruchowej. Współpracujemy ze specjalistami: poradnią psychologiczno- pedagogiczną, psychologami, lekarzami, neurologami i logopedami. Realizujemy subwencje oświatowe, współpracujemy z fundacjami.

Jako jedyni w regionie świadczymy usługi: terapii ręki, terapii pedagogicznej oraz masażu Shantala w domu pacjenta!

mgr Paulina Kinastowska

magister filologii polskiej, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, dyplomowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, lider Ortograffiti, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta odruchów, terapeuta metody TOMATIS, Provider Neuroflow, terapeuta odruchów, studentka psychologii

Autorka dwóch szkoleń online:
„Zrozumieć dysleksję. Od diagnozy do terapii”
„Elementy integracji sensorycznej na zajęciach Klubu Ortograffiti”

Prywatnie szczęśliwa żona i mama Adasia i Jasia. W nieustającym niedoczasie, przepełniona ciągłą potrzebą samokształcenia. Świadoma ile jeszcze przede mną jestem wdzięczna za każdy dzień, który jest już za mną. W pracy z dziećmi przyświeca mi myśl: „Akceptuję Ciebie takim, jakim jesteś. Daję z siebie wszystko, abyś czuł się dobrze”

Pani Paulina przyjmuje w:
poniedziałki, środy i czwartki w Ostrzeszowie
we wtorki w Doruchowie

Studia

 • filologia polska
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera
 • psychologia

Kursy / szkolenia

 • kurs dla instruktorów masażu Shantala
 • kurs terapii ręki
 • szkolenie „Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania” MK
 • Kurs „Trener metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki (czwarta edycja).”
 • Kurs „Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole”
 • „Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi.”
 • „Zajrzeć do wnętrza mózgu- neuronauka w badaniach rozwojowych”
 • „Zaburzenia przetwarzania słuchowego cz. I i cz.II”
 • „Ocena modulacji sensorycznej”
 • „Praktyk Metody TOMATISA Poziom 1”
 • „Oswajanie jako niezwykle ważny element terapii karmienia”
 • „Kształtowanie układu dotykowego podczas ontogenezy. Zachowania wpływające na postrzeganie układu dotykowego przez dziecko i obraz jaki prezentuje”
 • „Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej”
 • „MNRI Terapia Neurotaktylna Poziom 1”
 • „Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w pierwszym roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego”
 • „Oswajanie” jako niezwykle ważny element terapii karmienia
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Część I i Część II
 • Kształtowanie układu dotykowego podczas ontogenezy. Zachowania wpływające na postrzeganie układu dotykowego przez dziecko i obraz jaki prezentuje
 • Ocena modulacji sensorycznej
 • SensiBaby Intro „Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne”
 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz. 1
 • Terapia neurotaktylna cz. 1
 • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii
 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych cz. 1 i 2
 • Integracja odruchów słuchowych i wzrokowych
 • Integracja odruchów ustno- twarzowych cz. 1
 • Metoda Kids’ Skills- Dam Radę!
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach poziom 1
 • Tiki- diagnoza i terapia
 • Więź- rozwojowe poszukiwanie bliskości
 • Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona. Budowanie bezpieczeństwa w ciele

Warsztaty

 • „Nauczyciel- badacz”
 • „Kierownik wycieczek szkolnych”
 • „Jak wykorzystać wynik sprawdzianu szóstoklasisty do podniesienia efektywności kształcenia”
 • „Terapia neurobiologiczna dla początkujących.” MK
 • „Stymulacja procesów myślenia” MK
 • „Wychowanie i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej”
 • „W poszukiwaniu twórczych rozwiązań. O efektywnym nauczaniu na lekcjach języka polskiego i historii”
 • „ADHD- jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego”
 • „Nauczanie kontekstowe na języku polskim w szkole podstawowej”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „W świecie teatru: zabawa- praca- spektakl”
 • „Specjalne metody na specjalne potrzeby. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce”
 • „Jak skutecznie uczyć składni i interpunkcji”
 • „Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju z perspektywy integracji sensorycznej”
 • „Integracja Sensoryczna: obalamy mity, przedstawiamy fakty”

mgr Natalia Kołat-Wawrzynowicz (obecnie na urlopie)

mgr fizjoterapii certyfikowany terapeuta metody PNF , NDT Bobath dla dzieci oraz Integracji Sensorycznej . Instruktor fitness .

Spokojna terapeutka, która wszystkich małych i dużych pacjentów traktuje niezwykle indywidualnie. Szczególną uwagę przywiązuje do jakości i tempa wykonywanych ćwiczeń. „Nie ilość, a jakość!”- to jej zawodowe motto. Czasami sesje terapeutyczne z nią bywają bolesne, lecz skuteczne. Osoba ciągle spragniona nowej wiedzy, nowych technik i nowych efektów.

mgr Noemi Bacia

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta SI,

Pani Noemi przyjmuje w:
poniedziałki, wtorki i środy w Doruchowie

Docenia możliwość kreatywnej pracy z ludźmi, szczególnie dziećmi,
która wymaga ciągłego samorozwoju i poszukiwania nowych sposobów działania, porzucania schematów. Świadoma, że nie ma uniwersalnego podejścia do każdej osoby.
Przekonana o znaczeniu szeroko pojętego ruchu w życiu człowieka, wsparcia emocjonalnego oraz kształtowania poza sferą poznawczą zaradności emocjonalnej, która pozwala w życiu radzić sobie z wyzwaniami i być szczęśliwym.
W wolnym czasie lubi aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu najbliższych i ukochanych zwierzaków.

Studia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci (w trakcie)

Warsztaty

 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – Integracja Sensoryczna stopień I, Kraków
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza terapia masaż, Poznań
 • MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, cz. 1, Wrocław

mgr Magdalena Rzadkowska

pedagog specjalny, terapeuta si, trener TUS, terapeuta ręki

Pani Magda przyjmuje we: wtorki i piątki w Ostrzeszowie

Studia

 • Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WROCŁAWIU
 • Kierunek: logopedia, Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci (w trakcie)

Warsztaty

 • Logorytmika – ruch słuch słowo
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż
 • Terapia integracji sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Rewalidacja indywidualna
 • Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

mgr Marlena Krawczyk

Logopeda, terapeuta ręki

Pani Marlena przyjmuje:
we wtorki i piątki w Doruchowie
w środy w Ostrzeszowie

Jestem osobą kontaktową, pomocną, dbającą o to żeby ludzie w moim otoczeniu czuli się dobrze i byli uśmiechnięci. Lubię moją pracę, ponieważ mam w niej kontakt z wieloma ludźmi, z których każdy jest inny. Zawsze dbam o to, żeby pacjenci z którymi mam okazję współpracować czuli się dobrze i byli zadowoleni z przeprowadzonych zajęć. Mam potrzebę zwiększania swojej wiedzy, lubię dopytywać, żeby bardziej orientować się jak mogę pomóc. W pracy daję z siebie 100%, ponieważ wiem, że tylko w ten sposób jestem w stanie sprostać wyzwaniom, które stawia przede mną każdy kolejny dzień.

Studia

 • mgr Turystyki i rekreacji
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne Przygotowanie pedagogiczne
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne Logopedia

Warsztaty

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 1 i 2 stopnia, diagnoza – terapia – masaż
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii

mgr Grażyna Marczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny,

Pani Grażyna przyjmuje: we wtorki i czwartki w Ostrzeszowie