Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Diagnoza
pedagogiczna

80 zł

Zajęcia z terapii pedagogicznej

80 zł/ 45 minut

Diagnoza integracji sensorycznej

300 zł *

Zajęcia z integracji sensorycznej

80 zł/ 50 minut *

Zajęcia z integracji sensorycznej

50 zł/ 30 minut

Terapia
ręki

80 zł/ 45 minut

Terapia Weroniki Sherborne

80 zł/ 45 minut

Nauka
masażu Shantala

50 zł/ 30 minut

Terapia
metodą Tomatisa

1040- 1560 zł **

Diagnoza CAPD
Neuroflow

270 zł

* spotkanie diagnostyczne 100 zł (co najmniej dwa), diagnoza pisemna 100 zł

** cena uzależniona od indywidualnych aspektów terapii

Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Jeśli rodzic/opiekun nie zgłosi odpowiednio wcześniej nieobecności dziecka, ponosi koszty zajęć.

Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach, stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań, dotyczących eliminacji zaburzeń w przyjmowaniu bodźców sensorycznych.

Rodzic zgłaszający dziecko na zajęcia jest zobowiązany do poinformowania drugiego rodzica (drugiej osoby posiadającej prawa do opieki nad małoletnim) o prowadzonej terapii dziecka i uzyskania jego zgody.

W razie potrzeby terapeuta może, ale nie musi, wystawić niezbędne oświadczenia do innych instytucji. Usługa jest dodatkowo płatna 30 zł.