Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Diagnoza
pedagogiczna

150 zł

Zajęcia z terapii pedagogicznej

40 zł/ grupowe
60 zł/ 30 min indywidualne

Diagnoza integracji sensorycznej

450 zł *

Zajęcia z integracji sensorycznej

120 zł/ 60 minut *

Zajęcia z integracji sensorycznej

60 zł/ 30 minut

Terapia
ręki

50 zł/ 30 minut

Terapia Weroniki Sherborne

80 zł/ 45 minut

Nauka
masażu Shantala

50 zł/ 30 minut

Terapia
metodą Tomatisa

1040- 1560 zł **

Diagnoza CAPD
Neuroflow

300 zł

Terapia SSP

1000 zł***

* dwa spotkania po 150 zł +  diagnoza pisemna 150 zł

** cena uzależniona od indywidualnych aspektów terapii

*** RÓŻNE OPCJE CENOWE

  1. CONNECT (prowadzone w domu)

50 zł/30 min 5 dni = 250 zł

80 zł/ 60 min 5 dni = 400 zł

dostęp dla rodziców: 50 zł/60 min 5 dni= 250 zł

500 zł dziecko<6 roku życia

750 zł dziecko > 6 roku życia

  1. CORE (dziecko w gabinecie)

150 zł/ 60 min = 750 zł

dostęp dla rodziców: 50 zł/60 min 5 dni= 250 zł

1000 zł

  1. BALANCE (prowadzone w domu)

50 zł/30 min 5 dni = 250 zł

80 zł/ 60 min 5 dni = 400 zł

rodzic gratis

Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Jeśli rodzic/opiekun nie zgłosi odpowiednio wcześniej nieobecności dziecka, ponosi koszty zajęć.

Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach, stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań, dotyczących eliminacji zaburzeń w przyjmowaniu bodźców sensorycznych.

Rodzic zgłaszający dziecko na zajęcia jest zobowiązany do poinformowania drugiego rodzica (drugiej osoby posiadającej prawa do opieki nad małoletnim) o prowadzonej terapii dziecka i uzyskania jego zgody.

W razie potrzeby terapeuta może, ale nie musi, wystawić niezbędne oświadczenia do innych instytucji. Usługa jest dodatkowo płatna 30 zł.