Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O nas...

Gabinet Integracji Sensorycznej przy ul. Przemysłowej 27 działa od roku 2016. Prowadzony był przez mgr Natalię Kołat- Wawrzynowicz. Dodatkowo odbywały się tam zajęcia z Multi- Sensoryki. Od roku 2018 dołączyła do niej mgr Paulina Kinastowska. Obecnie gabinet świadczy bogatą gamę usług: integrację sensoryczną, terapię pedagogiczną, terapię ręki, masaż Shantala, sensoplastykę, terapię ruchową metodą Weroniki Sherborn, terapię NDT Bobath.

Jako jedyni w regionie świadczymy usługi: terapii ręki, terapii pedagogicznej oraz masażu Shantala w domu pacjenta!