Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A. J. Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. J. Ayres podkreśla, że kiedy wszystkie systemy sensoryczne i procesy integracyjne przebiegają prawidłowo i kiedy wrażenia są sprawnie organizowane na odpowiednich poziomach systemu nerwowego, to rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka dokonuje się bez zakłóceń. Gdy jednak dochodzi do zakłóceń procesów integracyjnych, pojawiają się różne dysfunkcje w procesach percepcyjnych i ruchowych oraz w zachowaniu.

Jeśli integracja zmysłowa nie przebiega prawidłowo następują odstępstwa i opóźnienia w rozwoju funkcji związanych z pracą i współpracą poszczególnych zmysłów. Najczęściej zaburzenia te dotyczą niedostatecznej integracji w zakresie zmysłów bazowych (bliższych):  propriocepcji, dotyku, zmysłu równowagi.

Jednak zdarza się iż problemy obejmują jedynie zmysły „dalsze”: węch, smak, wzrok, słuch.

Jeżeli Twoje dziecko:

  • jest nadwrażliwe na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • ma zbyt małą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • ma zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
  • ma problemy z koordynacją
  • pojawiają się opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
  • ma opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
  • ma problemy z nauką
  • pojawia się u niego niska samoocena
  • ma kłopoty z dobrą organizacją
  • pojawiają się u niego kłopoty z zachowaniem