Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazuje na pracy Weroniki Sherborne. To system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z dziećmi:

  • niepełnosprawnymi umysłowo,
  • z różnorodnymi zaburzeniami emocjonalnymi,
  • z nadpobudliwością ruchową
  • jąkającymi się.

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości.

Wieloletnim praktykiem i propagatorką MRR w Polsce jest psycholog kliniczny z Uniwersytetu Gdańskiego, bezpośrednia wychowanka Weroniki Sherborne w Wielkiej Brytanii, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz u której przeszłam szkolenie w „Promyku Słońca”.