Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziecko rodzi się z zestawem naturalnych zasobów motorycznych (reakcjami, odruchami, systemami koordynacji motorycznej), który nazywamy ruchami pierwotnymi.

Specyfika Metody

Aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację motoryki pierwotnej, czyli schematów odruchów i innych dynamizmów danych od przyrody. Wrodzone, podstawowe mechanizmy ruchowe i schematy odruchów: – to kluczowe elementy rozwoju człowieka, które są niezbędne do przetrwania, szczególnie w okresach stresu i zagrożenia;
– to podstawowe cegiełki neurologiczne, które wywierają decydujący wpływy na rozwój mózgu.

“Pierwotna motoryka niemowlęca nie zanika, ale funkcjonuje podlegając wyższym, młodszym formacjom ośrodkowego układu nerwowego …” L. S. Wygotski

Co to jest odruch?

Odruch ilustruje ogólną zdolność organizmu do reagowania na bodźce. Bodziec może pochodzić ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego środowiska organizmu. Odpowiedzią na każdy bodziec jest zmiana napięcia mięśniowego powodująca ruch lub pracę gruczołów. Odruchy to rodzaj „programu” pierwotnych ruchów i działań, które pozwalają organizmowi przetrwać w określonych warunkach.
Co to jest odruch?
Odruch jest automatyczną reakcją układu nerwowego na adekwatny bodziec specyficznej modalności, który aktywizuje adekwatną reakcję zwrotną oraz pobudza mechanizmy obronne i przetrwania (zamrożenie, walka i ucieczka).
Funkcje odruchów
Zbyt słaby, zbyt silny lub niezintegrowany zbyt długo odruch, może przeszkadzać w procesach kory mózgowej i utrudniać rozwój.
W każdym wieku można powtórzyć pominięte etapy rozwoju przez powrót do naturalnych wzorców ruchowych, aby ponownie połączyć lub zbudować nowe ścieżki neuronalne.
Dziecko, które jest wolne od podkorowej kontroli nad jego mięśniami może naturalnie i łatwo rozwijać się.

KLASYFIKACJA ODRUCHÓW

 • Odruchy dynamiczne.
  Zakładają one naturalną kolejność ruchu-reakcji na określony bodziec. Przykładami odruchów dynamicznych mogą być odruch Moro, chodu automatycznego Thomasa, odruch chwytny i in.
 • Odruchy posturalne.
  Rozumiane są jako wariant reakcji statycznej lub „zamrożonego” odruchu dynamicznego, przygotowującego ciało do określonej pozycji statycznej. Do nich można zaliczyć asymetryczny
  toniczny odruch szyi, reakcje prostowania tułowia, odruch Landaua i in.
  Koncepcja dr Masgutowej:
  reakcje odruchowe, odruchy, schematy odruchów rozpatruje w znaczeniu przetrwania, obrony jak i rozwoju.

Odruchy niemowlęce a układ przedsionkowy, taktylny i proprioceptywny 

Odruchy niemowlęce uaktywniane są przez stymulację błędnika, ruch głowy i zmianę pozycji ciała w przestrzeni lub stymulację dotykową. Nieprawidłowe funkcjonowanie tych trzech podstawowych zmysłów może wywoływać niewłaściwą odpowiedź motoryczną.

Odruchy a mechanizmy obronne
Każdy bodziec jest oceniany przez mózg jako bezpieczny lub zagrażający.
Motoryczna reakcja zwrotna może pobudzać mechanizmy obronne dwóch poziomów:
– mechanizm „zamrożenia”
– mechanizm „walki i ucieczki”.

W zależności od tego czy odruch jest rozwinięty, dojrzały i zintegrowany, mechanizmy obronne zachowują się prawidłowo lub nieprawidłowo. Kiedy mechanizmy obronne działają nieadekwatnie do sytuacji pojawiają się kompensacje.

Dlaczego pracujemy z odruchami?

Pracując z odruchami, pracujemy z genetycznymi zasobami pamięci motorycznej. Praca nad integracją odruchów i ich schematami tworzy możliwości czasowe oraz techniczne do wsparcia plastyczności mózgu i „torowania dróg neuronalnych”
(I.P. Pawłow, I.M. Seczenow, A. Łuria).