Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – zajęcia logopedyczne prowadzone są głównie metodą audytywno-werbalną, której podstawowym zadaniem jest rozwój słuchu i mowy u dzieci z wadą słuchu. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania innej metody, specjaliści wprowadzają wspomagające i alternatywne metody komunikacji.

U nas w gabinecie wspieramy terapię logopedyczną o elementy sensoryczne, terapię ręki, taping, elektrostymulację.

Dodatkowo wykorzystujemy elementy metody Padovan.
„Rytmiczne ruchy zorientowane na wielokrotność powtórzeń procesów ontogenetycznych i filogenetycznych są postrzegane jako instrumenty w Metodzie Padovan®. Tym sposobem programujemy wydajność i ergonomiczność ruchową systemu stomatognatycznego i całego ciała. Uczenie się poprawnego ruchu jest procesem, który poprzez zmiany osiągnięte w polaczeniach synaptycznych w korze mózgowej jest zapisywany w pamięci ruchu. Pamięć ta wyraża się w coraz lepszej organizacji ruchu ciała w przestrzeni. Wszelka celowość terapii jest oparta na możliwości korzystania z neuroplastyczności kory mózgowej, i to jest największym dobrem, które dała nam natura.

Ćwiczeniom towarzyszą wypowiadane przez terapeutę rytmiczne teksty wierszyków, historii i piosenek. Nadają one rytm prowadzonemu ruchowi, stanowią model poprawnej wymowy, a jednocześnie wspierają zdolności audytywne pacjenta.” (https://forumlogopedy.pl/artykul/metoda-padovan-r-terapia-miofunkcjonalna)