Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zajęcia wspierające rozwój dzieci sześcio- i siedmioletnich

Szanowni Rodzice!
Nauka zdalna postawiła przed nami wiele nowych wyzwań.
Aby Was wesprzeć proponujemy zajęcia wspierające uczniów, prowadzone przez doświadczonych pedagogów. Nauczyciele będą pracować z dziećmi nad wyrównywaniem braków edukacyjnych oraz nad poszerzaniem umiejętności dzieci.

Na zajęciach:

  • uczymy czytać metodą symultaniczno- sekwencyjną;
  • przygotowujemy rękę do pisania;
  • rozwijamy percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację ruchową;
  • ćwiczymy koncentrację uwagi.